new

Uživatelé předplacených karet Twist si oblíbili odměny z programu "Našim za dobití". U "Volání zdarma" provolali téměř 3 miliony hodin zdarma.